de de ISA 9 Logo
Overzicht en keuze:   Studierichtingen en arbeidsmarktsegmenten
Economie / Recht
Economische wetenschappen (Bedrijfskunde*/Economie)
Technische bedrijfskunde*
Rechtsgeleerdheid
Bestuurskunde / overheidsmanagement*
Techniek
Werktuigbouwkunde*
Elektrotechniek*
Bouwkunde*
Architectuur*
Natuur
Wiskunde
Informatica*
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Gezondheid
Geneeskunde
Tandheelkunde
Farmacie
Gedrag en maatschappij
Maatschappelijk werk en dienstverl. / Sociaal pedagogische hulpverlening**
Sociologie / Politicologie
Pedagogische wetenschappen
Psychologie
Taal en cultuur
Anglistiek / Amerikanistiek
Geschiedenis
Germanistiek


*) WO en HBO

**) Alleen HBO

Aantekening:  De geselecteerde studierichtingen zijn bepaald door het aantal van de studieplaatsen.