de en ISA 9 Logo

Doelstellingen van  I S A

Tegenwoordig hebben jonge mensen met betrekking tot de studie die ze beginnen soms een overstelpende hoeveelheid van besluiten te nemen. Daartegenover staat een grote behoefte aan informatie over de ontwikkelingen zowel van het hoger onderwijs en de verschillende opleidingen als ook de perspektieven van de arbeidsmarkt.

Elk jaar zijn er een hoop nieuwe statistische gegevens op het gebied van het hoger onderwijs en van het arbeidsmarktonderzoek. Deze gegevens bevatten waardevolle informatie met betrekking tot de ontwikkelingen van studierichtigen en de uitoefening van bepaalde beroepen. De doelstelling van ISA is deze gegevens overzichtelijk en op geschikte wijze voor de doelgroep op een lijn te zetten om een zo groot mogelijke oriëntatiemogelijkheid te bieden.

In eerste instantie wil ISA scholieren, aankomende en ingeschreven studenten, maar ook docenten, onderwijzers en iedereen die geïnteresseerd is in het hoger onderwijs, via internet informeren over de grootste studierichtingen in Duitsland. Deze informatie is gebaseerd op nagetrokken statistische gegevens en wordt helder gepresenteerd. Informatie over de perspektieven betreffende de arbeidsmarkt vuldt deze inlichtigen aan.