Universitetet i Duisburg-Essen / Institutt for eksperimentell matematikk / Nettverksteknologi-gruppe


Universitetet i Duisburg-Essen
Institutt for eksperimentell matematikk
Hjemmesiden til Thomas Dreibholz

Deutsch English Norsk (bokmål)


Kontakt

Priv.-Doz. Dr. Thomas Dreibholz

Forsker og utvikler av datanettverk

Bilde av Thomas Dreibholz


Oversikt


Min curriculum vitae


Mine forskningsprosjekter

NorNet – Et realistisk, storskala testbed for multi-homing

Multi-homing betegner den samtidige tilkoblingen av et endepunkt (f.eks. skytjenester, smarttelefon, etc.) til flere internettleverandører. Det betyr at disse endepunktene fremdeles er nåbare selv om noen av internettleverandørene har problemer (f.eks. bortfall av hardware eller brudd på ledninger). Multi-homing kan brukes for både redundans og lastdistribusjon på flere internett-tilkoblinger for å opphøye båndbredde til applikasjoner. Det raskt voksende behovet for, og utrulling av, tilgjengelighetskritiske applikasjoner gjør storskala-testingen og evalueringen nødvendig. NorNet er en plattform for slike eksperimenter, og består av programmerbare noder distribuert over hele Norge og – i den nærmeste framtiden – ytterligere noder distribuert over hele verden.

For mer informasjon om NorNet-aktivitetene mine, se NorNet – A Real-World, Large-Scale Multi-Homing Testbed!

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

Stream Control Transmission Protocol (SCTP) er en avansert protokoll for transportlaget i OSI-modellen, som kanskje vil avløse TCP en dag. Hovedfokuset med de vitenskapelige arbeidene mine om SCTP er optimiseringen av Concurrent Multipath Transfer (CMT), som betegner den samtidige utnyttelsen av flere veier i nettverket for økt gjennomstrømning av nyttedata. Ved siden av de vitenskapelige arbeidene mine om CMT-SCTP er jeg også involvert i IETF-standardiseringsprosessen for denne protokollutvidelsen.

For mer informasjon om SCTP-aktivitetene mine, se The SCTP Project Page!
For mer informasjon om habilitasjonen min, se My Habilitation!

Reliable Server Pooling (RSerPool)

Reliable Server Pooling (RSerPool) betegner en ny IETF-standard for forvaltning av tjeneste-pooler, og sesjoner med disse poolene. Den standarden gir både redundans (ved redundans av tjenester) og lastbalansering (ved distribusjon av forespørsler til passende tjenester av en pool). For dette formålet arbeider RSerPool på sesjonlaget i OSI-modellen. Jeg er aktivt involvert i IETF-standardisering av RSerPool, ved min Open Source implementering rsplib som referanseimplementasjon av IETF-arbeidsgruppen, min simuleringsmodell rspsim i OMNeT++ samt mange forskningsarbeider og IETF-bidrag.

For mer informasjon om RSerPool-aktivitetene mine, se The rsplib Project Page!

Flow-routing

Flow-routing er et nytt konsept for høyhastighetsruting. Ved kombinasjon av flow-routing med konsepter av Quality of Service (QoS) kan et datanettverk effektivt oppfylle kravene til moderne multimedia-applikasjoner. Hovedformålet med flow-routing prosjektet mitt er utviklingen, evalueringen og til sist standardisering av et QoS-konsept for å sikre båndbreddekravene for multimedia applikasjoner – med bare minimale kostnader for signalisering.

For mer informasjon om Flow-routing-prosjektet mitt, se The Flow Routing Project Page!


Mine programvareprosjekter


Mine publikasjoner

Referansene samlet i en BibTeX-fil finner du her!

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Forskningsprosjekter

Workshops

Nyttige lenker


18.09.2018 Thomas Dreibholz, Universitetet i Duisburg-Essen / Institutt for eksperimentell matematikk / Nettverksteknologi-gruppe

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!