Universitetet i Duisburg-Essen / Institutt for eksperimentell matematikk / Nettverksteknologi-gruppe
Hjemmesiden til Thomas Dreibholz


Universitetet i Duisburg-Essen
Institutt for eksperimentell matematikk
Hjemmesiden til Thomas Dreibholz

🇩🇪Deutsch 🇬🇧English 🇳🇴Norsk (bokmål)


Kontakt

Priv.-Doz. Dr. Thomas Dreibholz
Forsker og utvikler av datanettverk

💻 Internett

📧E-Mail:
🔑OpenPGP-nøkkel:21412672­518D8B2D­1862EFEF­5CD5D12A­A0877B49
🖖OpenPGP-fingeravtrykk:2141 2672 518D 8B2D 1862 EFEF 5CD5 D12A A087 7B49
🌏Personlig hjemmeside:https://www.uni-due.de/~be0001
🌍Simula hjemmeside:https://www.simula.no/people/dreibh
🕸️LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/thomas-dreibholz-9b555337
🕸️ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Dreibholz
📦GitHub:https://github.com/dreibh
📦BitBucket:https://bitbucket.org/dreibh
📦Ubuntu Launchpad:https://launchpad.net/~dreibh
📦Fedora COPR:https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/dreibh/ppa

🏢 Besøksadresse

Priv.-Doz. Dr. Thomas Dreibholz
Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering A/S
Centre for Resilient Networks and Applications (CRNA)
Pilestredet 52
N-0167 Oslo
🇳🇴Norge

🌐GPS: 59.9223550°N, 10.7322170°E

🏤 Postadresse

Priv.-Doz. Dr. Thomas Dreibholz
Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering A/S
c/o OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
N-0130 Oslo
🇳🇴Norge

Bilde av Thomas Dreibholz

📑 Oversikt


📜 Min curriculum vitae


📄 Mine forskningsprosjekter

GAIA – Cyber Sovereignty

The goal of the GAIA project, in collaboration with the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), is to undertake crucial multidisciplinary research that aims to develop new methods, metrics and frameworks for understanding the complex interplay between digital vulnerabilities and national autonomy. The research is funded by the Research Council of Norway (Forskningsrådet).

For more details on GAIA, see GAIA – Cyber Sovereignty!

5G-VINNI – 5G Verticals Innovation Infrastructure

5G-VINNI will accelerate the uptake of 5G in Europe by providing an end to end (E2E) facility that lowers the entry barrier for vertical industries to pilot use cases and supports the pilots as the infrastructure evolves. The project is funded by the European Union as part of the Horizon 2020 programme.

For more details on 5G-VINNI, see 5G-VINNI – 5G Verticals Innovation Infrastructure!

NorNet – Et realistisk, storskala testbed for multi-homing

Multi-homing betegner den samtidige tilkoblingen av et endepunkt (f.eks. skytjenester, smarttelefon, etc.) til flere internettleverandører. Det betyr at disse endepunktene fremdeles er nåbare selv om noen av internettleverandørene har problemer (f.eks. bortfall av hardware eller brudd på ledninger). Multi-homing kan brukes for både redundans og lastdistribusjon på flere internett-tilkoblinger for å opphøye båndbredde til applikasjoner. Det raskt voksende behovet for, og utrulling av, tilgjengelighetskritiske applikasjoner gjør storskala-testingen og evalueringen nødvendig. NorNet er en plattform for slike eksperimenter, og består av programmerbare noder distribuert over hele Norge og – i den nærmeste framtiden – ytterligere noder distribuert over hele verden.

For mer informasjon om NorNet-aktivitetene mine, se NorNet – A Real-World, Large-Scale Multi-Homing Testbed!

MELODIC – Multi-Cloud Execution-Ware for Large-scale Optimised Data-Intensive Computing

The vision of the MELODIC project is to enable federated cloud computing for data-intensive applications. Furthermore, it provides the user with an easy-to-use, unified cloud environment, which hides the complexity of a multi-cloud. Particularly, MELODIC combines OpenStack-based cloud systems with the geographic distribution of NorNet sites to provide a realistic test platform.

For more details on MELODIC, see MELODIC – Multi-Cloud Execution-Ware for Large-scale Optimised Data-Intensive Computing!

HENCSAT – Highly Efficient Network Coding for Satellite Applications Testbed

HENCSAT investigates the benefits of combining Highly Efficient Network Coding (HEVC, H.265) video encoding with torrent transmission and multi-path transport. Goal is to optimise communication services – particularly also using satellite communication – for the communication with unmanned aerial vehicles (UAV) and vehicle convoys in remote areas.

For more details on HENCSAT, see HENCSAT – Highly Efficient Network Coding for Satellite Applications Testbed!

NEAT – A New, Evolutive API and Transport-Layer Architecture for the Internet

The NEAT project wants to achieve a complete redesign of the way in which Internet applications interact with the network. Goal is to allow network services offered to applications – such as reliability, low-delay communication or security – to be dynamically tailored based on application demands, current network conditions, hardware capabilities or local policies. NEAT therefore particularly also supports multi-path communication with SCTP and Multi-Path TCP (MPTCP).

For more details on NEAT, see NEAT – A New, Evolutive API and Transport-Layer Architecture for the Internet!

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)

Stream Control Transmission Protocol (SCTP) er en avansert protokoll for transportlaget i OSI-modellen, som kanskje vil avløse TCP en dag. Hovedfokuset med de vitenskapelige arbeidene mine om SCTP er optimiseringen av Concurrent Multipath Transfer (CMT), som betegner den samtidige utnyttelsen av flere veier i nettverket for økt gjennomstrømning av nyttedata. Ved siden av de vitenskapelige arbeidene mine om CMT-SCTP er jeg også involvert i IETF-standardiseringsprosessen for denne protokollutvidelsen.

For mer informasjon om SCTP-aktivitetene mine, se The SCTP Project Page!
For mer informasjon om habilitasjonen min, se My Habilitation!

Reliable Server Pooling (RSerPool)

Reliable Server Pooling (RSerPool) betegner en ny IETF-standard for forvaltning av tjeneste-pooler, og sesjoner med disse poolene. Den standarden gir både redundans (ved redundans av tjenester) og lastbalansering (ved distribusjon av forespørsler til passende tjenester av en pool). For dette formålet arbeider RSerPool på sesjonlaget i OSI-modellen. Jeg er aktivt involvert i IETF-standardisering av RSerPool, ved min Open Source implementering rsplib som referanseimplementasjon av IETF-arbeidsgruppen, min simuleringsmodell rspsim i OMNeT++ samt mange forskningsarbeider og IETF-bidrag.

For mer informasjon om RSerPool-aktivitetene mine, se The rsplib Project Page!

Flow-routing

Flow-routing er et nytt konsept for høyhastighetsruting. Ved kombinasjon av flow-routing med konsepter av Quality of Service (QoS) kan et datanettverk effektivt oppfylle kravene til moderne multimedia-applikasjoner. Hovedformålet med flow-routing prosjektet mitt er utviklingen, evalueringen og til sist standardisering av et QoS-konsept for å sikre båndbreddekravene for multimedia applikasjoner – med bare minimale kostnader for signalisering.

For mer informasjon om Flow-routing-prosjektet mitt, se The Flow Routing Project Page!


💾 Mine programvareprosjekter


🖋️ Mine publikasjoner

Referansene samlet i en BibTeX-fil finner du her!

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Forskningsprosjekter

Workshops

Nyttige lenker