The influence of transnational and international requirements on water management activities and measures will play an increasingly important role in the future. This is one of the reasons for implementing a new Master of Science Transnational ecosystem-based Water Management. This master program was developed in cooperation between the Radboud University Nijmegen, Netherlands and the University of Duisburg-Essen, Germany.

De invloed van transnationale en internationale aspecten op water management activiteiten en maatregelen zal in de nabije toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Dit is een van de redenen om een nieuwe master opleiding Transnational ecosystem-based Water Management te ontwikkelen. Deze opleiding is een gezamenlijke initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland en de Universiteit Duisburg-Essen, Duitsland.

Der Einfluss transnationaler und internationaler Anforderungen wird sich zukünftig zunehmend auf Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Wassermanagement auswirken. Dies ist einer der Gründe einen neuen Master Studiengang Transnational ecosystem-based Water Management anzubieten. Dieses Programm ist eine gemeinschaftliche Initiative der Radboud Universität Nijmegen in den Niederlanden und der Universität Duisburg-Essen in Deutschland.

Euregio logo
Funding for the realisation of the project has been provided by the EU-INTERREG IIIA-programme of the Euregio Rhine-Waal and the following partner institutions.