Prof. Dr. Michael Kaeding

Photo: © BOK + Gärtner GmbH, Karsten Ziegengeist

Logo Final Lt Dk 2

                            

                                        Brexit Eng                         

Bildschirmfoto 2017-03-24 Um 13.55.00

CAMPUS DUISBURG

Room: LF 328
Phone: +49 (203) 379-2050
Fax: +49 (203) 379-1910
E-Mail: michael.kaeding@uni-due.de
Twitter: Twitterbutton

Office hours during semester break

30th of August, 8h30-10h00am and
After appointment

Secretariat Julia Nachtigall

         Tepsa-logo                                                                         Maastrichtlogo