Tere tulemast Ko[Gloss]-i

KoGloss on korpuspõhine kollaboratiivne konstruktsioonide glossaarium ehk sõnaraamat. Projekti raames uurivad partnerid Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt oma emakeelseid majandusalaseid tekste ning analüüsivad leitud verbikonstruktsioone, nagu näiteks „uuringut tellima" või „probleemi arutama". KoGloss meetodi abil omandavad õppijad oskuse nii ema- kui ka võõrkeelsete erialatekstide kiireks ja eesmärgipäraseks mõistmiseks.

KoGlossi meetodi olemusest lähemalt 

- korpuspõhine

Keele seaduspärasuste uurimiseks on vaja suuri tekstihulki. Korpus ongi elektrooniline tekstikogu. Iga projekti partner koostab oma emakeelseid konjunktuurialaseid pressi- ja erialatekste ning ametlikke publikatsioone sisaldava korpuse. Samas pole projekti meetodi rakendamine piiratud sihtkeele ega tekstide valdkonnaga. Tekstianalüüs viiakse läbi projekti esimeses etapis kogutud korpusega.

- konstruktsioonide

Projekti teises osas analüüsivad partnerid oma korpusi keeletarkvara AntConc abil. Peamiselt keskendutakse püsivatele verbikonstruktsioonidele, sest nende tundmine on oluline nii akadeemilise kirjutamise, erialaste tekstide koostamise kui ka informatiivse lugemise seisukohalt, kuna neist sõltub teksti argumentatiivne sidusus. 

-kollaboratiivne

Leitud verbikonstruktsioone kirjeldavad ja jagavad õppijad teistega Moodle'i keskkonnas. Projekti üheks eesmärgiks on õppida õpetamise kaudu, seega on õppijatel võimalik üksteise sissekandeid kommenteerida ja täiendada. Lõpuks seotakse neli valminud konstruktsioonisõnastikku omavahel saksa keele kaudu. Tulemusi saab ka kasutada tõlkijate koolitamisel ning täiendõppes. 

-glossaarium

Projekti tulemusena valmib neli erialakeele konstruktsioonisõnastikku, mis kirjeldavad valdkonnale omaseid verbikonstruktsioone ja väljendeid. Glossaariumid on omavahel seotud saksa keele kaudu. Nende kasutamisel areneb õppijate oskus mõista ja tõlkida nii ema- kui võõrkeelseid erialatekste.

Projektis KoGloss osalevad üliõpilased ja täiendusõppijad omandavad oskuse autentseid tekste professionaalse keeletarkvara abil analüüsida ning tulemusi ühiselt struktureerida ja teistele kättesaadavaks muuta. Õppejõudude ülesandeks on aga tagada analüüsitulemuste kvaliteet ja pikaajaline kasutatavus.

Kalender

August 2022
SoMoDiMiDoFrSa
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

Rahastamine: Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjonei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Projekt-Nr. 511437-LLP-1- 2010-1-DE-KA2-KA2MP