Nüüdseks kogu Euroopa kõrgkoolides ning paljudes täiendus- ja kutseõppeasutustes kasutusele võetud e-õppe keskkond Moodle sisaldab moodulit „Glossar", millel on mitmesuguseid rakendusvõimalusi. Seda on võimalik kasutada nii eri valdkondi puudutavate küsimuste kogumiseks, õppevahendina kui ka sõnaraamatuna.

Projekti KoGloss raames luuakse Moodle'is mooduli "Glossar" abil virtuaalne õpikeskkond, mis sisaldab nelja saksa keele kaudu ühendatud konstruktsioonisõnastikku: saksa, eesti, läti ja leedu keele kohta.

Sõnastike otstarvet võib kirjeldada kahe ühelt poolt võimaldab see arendada õppijates, kes tekstikorpusi koostavad, neid analüüsivad ja sõnastiku koostamisse aktiivselt panustavad, võimet teadvustada emakeele struktuure ning lingvistilise analüüsi oskust vastava keele baasil. Teiselt poolt pakub sõnastik retseptiivsel tasandil tuge võõrkeelte õppijaile, tõlkijaile ja terminoloogidele, kes vajavad informatsiooni ülejäänud kolme (võõr)keele kohta.