Werkstoffe der Elektrotechnik

Universität Duisburg-Essen

Campus Duisburg

Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Abteilung Elektrotechnik und Informationstechnik

Lehrstuhl für Werkstoffe der Elektrotechnik

Prof. Dr. rer. nat. Gerd Bacher

Bismarckstraße 81, BA
47057 Duisburg

Sekretariat
Tel.: 0203 / 379 - 3405
Fax: 0203 / 379 - 3404
E-mail: petra.merker@uni-due.de

Adressen & Orientierung

Ausgewählte Veröffentlichungen

F. Muckel, S. Lorenz, G. Bacher, R. Fainblat et al.
 "Digital Doping of tiny Nanocluster consisting of only 26 atoms"
ACS nano 10, 7135 (2016) [DOI: 10.1021/acsnano.6b03348]

J. Frohleiks, S. Wepfer, G. Bacher, E. Nannen et al.
 "Quantum Dot/Light-Emitting Electrochemical Cell Hybrid Device and Mechanism of Its Operation"
ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (37),(2016) [DOI 10.1021/acsami.6b06833]

Robert Koester, Daniel Sager, Wolf-Alexander Quitsch, Oliver Pfingsten et al.
 "High-Speed GaN/GaInN Nanowire Array Light-Emitting Diode on Silicon (111)"
Nano Letters 15, 2318-2323 (2015) [DOI: 10.1021/nl504447j]

P. Felbier et al.
"Highly luminescent ZnO quantum dots made in a nonthermal plasma;
Adv. Funct. Mater. 24, 1988 (2014) [DOI: 10.1002/adfm.201470088]

 

 

Alle Veröffentlichungen unseres Fachgebietes  [HIER]