Lehrstuhl-Aktivitäten 2012

Informationen aus weiteren Jahren finden Sie hier: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

NEU: Toegankelijke handhaving van EU-wetgeving met SOLVIT Centra

Toegankelijke handhaving van EU -wetgeving met SOLVIT Centra.Een informeel geschillenbeslechtingsmechanisme om de Europese interne markt beter te laten functioneren“, in P. De Jong and S. L. De Lande (eds.) Europa, burgerschap en democratie. Over de gespannen relatie tussen burgers en Europa en mogelijkheden om die te ontspannen, Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur (Rob), pp. 83-96.

Full entry of this Article here.