Impressionen der Kooperationspartnerschaft mit Armenien

Zum Südkaukasus-Staat Armenien, seit 1991 unabhängig von der damaligen Sowjetunion, besteht seit 2016 eine umfangreiche und intensive Austauschbeziehung in Forschung und Lehre.

Kooperationspartner:
Staatliche Universität Yerevan (YSA - Yerevan State University)
Fakultät für Geographie und Geologie

Darüber hinaus bestehen Kontakte zu folgenden Einrichtungen:

 • Brusov State University in Yerevan
 • Shirak State University, Fakultät für Biologie und Geographie in Gjumri
 • Ministerium für Tourismus in Bergkarabach (Republik Arzach).

Startpunkt der Beziehungen war im Frühjahr 2016 ein Besuch von Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Rudolf Juchelka und der damaligen Lehrstuhl-Mitarbeiterin Lara Leuschen M.A. bei den armenischen Geographie-Kollegen Prof. Dr. Trahel Vardanyan, Prof. Dr. Seyran Suvaryan und Prof. Dr. Tigran Sargsyan.

Dieser Initialbesuch bildete den Startpunkt für umfangreiche weitere Aktivitäten in Zusammenarbeit mit dem noch jungen Transformationsstaat:

 • ein gemeinsamer Forschungsantrag zur Steuerung und Optimierung der Logistikprozesse im Rahmen der ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft als Beitrag zur Ernährungssicherung unter Fokussierung und Einbindung lokaler Märkte
 • Durchführung einer großen Exkursion nach Armenien (und das Nachbarland Georgien) unter Leitung von Prof. Dr. Rudolf Juchelka im Frühjahr 2018 mit Unterstützung der YSU-Kollegen sowie mit gemeinsamer Feldforschung von YSU- und UDE-Studierenden
 • DAAD-geförderte sog. Fact-Finding-Mission "Tradition and Smart Living" zur Auslotung und Vertiefung der Kooperationspotenziale im Themengebiet nachhaltiger Tourismusentwicklungen unter Beteiligung von Dipl.-Geogr. Astrid Keller und Dipl.-Geogr. Friedrich Schulte-Derne
 • Gastdozenten-Aufenthalt, gefördert vom Akademischen Auslandsamt der UDE, vom Geographie-Kollegen Prof. Dr. Tigran Sargsyan im Januar 2019, u.a. mit einer Vorlesungsreihe über Armenien im geopolitischen Kontext und Transformationsprozess sowie der Leitung eines Seminars für UDE-Studierende zum Thema "Urban Systems and their transformation in Economic, Cultural and Ecologic Aspects"

Հայաստան

Հայաստանի հետ, որը 1991 թվականից նախկին Խորհրդային Միությունից (ԽՍՀՄ) անկախացած հարավկովկասյան պետություն է, 2016 թվականից սկսած ունենք լայնածավալ և արդյունավետ փոխհարաբերություններ։

Համագործակցող գործընկերներ՝
Երևանի Պետական Համալսարան (ԵՊՀ)
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Բացի այդ, ունենք համագործակցություններ նաև հետևյալ հաստատությունների հետ‘

 • Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
 • Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի աշխարհագրության և կենսաբանության ֆակուլտետ
 • Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության նախարարություն

Հարաբերությունների ելակետը դրվեց 2016-ի գարնանը, երբ աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Ռուդոլֆ Յուխելկան և իր նախկին աշխատակցուհի, աշխարհագրության գիտությունների մագիստրոս Լարա Լոյշենը այցելեցին իրենց հայ գործընկերներին‘ պրոֆեսոր դոկտոր Թրահել Վարդանյանին, պրոֆեսոր դոկտոր Սեյրան Սուրենյանին և պրոֆեսոր դոկտոր Տիգրան Սարգսյանին:

Այս նախնական այցը հիմք հանդիսացավ դեռ երիտասարդ վերափոխվող պետության հետ համագործակցության հետագա ծավալուն գործունեությունների համար: Դրանք են‘

 • Համատեղ հետազոտական առաջարկ էկոլոգիապես կողմնորոշված լանդշաֆտի շրջանակներում, լոգիստիկաի գործընթացների վերահսկման և օպտիմիզացման համար, որպես ներդրում սննդի անվտանգության ապահովման գործում‘ կենտրոնանալով տեղական շուկաների վրա և ինտեգրելով դրանց:
 • Մեծ շրջագայութուն դեպի Հայաստան (և դեպի հարևան երկիր Վրաստան) 2018-ի գարնանը պրոֆեսոր դոկտոր Ռուդոլֆ Յուխելկաի ղեկավարությամբ և նրա ԵՊՀ գործընկերների աջակցությամբ, ինչպես նաև ԵՊՀ-ի և ԴԷՀ-ի (Դուիսբուրգ-Էսսենի համալսարան) ուսանողների կողմից կատարած համատեղ դաշտային հետազոտություն։
 • ԴԱԱԴ- ի ֆինանսավորմամբ այսպես կոչված Fact-Finding «ավանդույթ և smart ապրելակերպ» առաքելություն, ուսումնասիրելու և խորացնելու համագործակցության պոտենցիալը զբոսաշրջության կայուն զարգացման ոլորտում աշխարհագրագետ գործընկերներ Աստրիդ Քելլերի և Ֆրիդրիխ Շուլթե-Դերնեի մասնակցությամբ:
 • Աշխարհագրության բաժնի հայ գործընկեր պրոֆեսոր դոկտոր Տիգրան Սարգսյանի այցելությունը 2019-ի հունվարին, որը ֆինանսավորված էր ԴԷՀ-ի միջազգային գրասենյակի կողմից։ Ի թիվս այլ բաների, նա վարեց մի շարք դասախոսություններ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական և վերափոխման գործընթացի մասին, ինչպես նաև ԴԷՀ-ի ուսանողների համար նա անցկացրեց սեմինար «Urban Systema and their transforamtion in Economic, Cultural and Ecologic Aspects» թեմայի շուրջ:

(Übersetzung: LB)