Literaturseminar / Literature seminar - Detail

ParameterWert
Datum2019-05-29
SemesterSS2019
SprecherAlexander Jemiola
TitelModification of Electrical and Magnetic Properties of Fe3O4 Epitaxial Thin Films by Nitrogen Substitution for Oxygen
ReferenzACS Appl. Electron. Mater. 1, 595 (2019)
DOIDOI
Info 1-
Info 2-
SpracheUnspezifiziert
Geändert2021-04-10 19:01:11

(funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen!)