Literaturseminar / Literature seminar - Detail

ParameterWert
Datum2024-04-17
SemesterSS2024
SprecherEmmanouil Kasotakis
TitelIdeal plasticity and shape memory of nanolamellar high-entropy alloys
ReferenzScience Advances 9 (41), eadi5817 (2023)
DOIDOI
Info 1-
Info 2-
SpracheEnglisch
Geändert2024-04-16 17:12:24

(funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen!)