Literaturseminar / Literature seminar - Detail

ParameterWert
Datum2020-07-01
SemesterSS2020
SprecherInci Nur Sahin
TitelUltrathin Quantum Dot Display Integrated with Wearable Electronics
ReferenzAdvanced Materials 29 (38), 100217 (2017)
DOIDOI
Info 1-
Info 2-
SpracheEnglisch
Geändert2021-04-10 18:50:41

(funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen!)