Rückmeldungs- & Beurlaubungsfristen

Banner

Rückmeldungs- und Beurlaubungsfristen

Semester Fristen Ersthörer / Zweithörer
Wintersemester 2016/17 Ersthörer: 27.06. bis 26.08.2016
Zweithörer: 27.06. bis 23.09.2016 
Sommersemester 2017 Ersthörer: 02.01. bis 03.03.2017
Zweithörer: 02.01. bis 31.03.2017
Wintersemester 2017/18 Ersthörer: 26.06. bis 25.08.2017
Zweithörer: 26.06. bis 29.09.2017
Sommersemester 2018 Ersthörer: 02.01. bis 02.03.2018
Zweithörer: 02.01. bis 29.03.2018
Wintersemester 2018/19 Ersthörer: 25.06. bis 31.08.2018
Zweithörer: 25.06. bis 21.09.2018