Dekan

Prof. Alexander Malkwitz

Raum: MA 261
Tel.: +49 201 18-32848
alexander.malkwitz@uni-due.de

Studiendekan

Prof. Hendrik Vennegeerts

Raum: BA 072
Tel.: +49 203 37- 91032
studiendekanat-iw@uni-due.de

Forschungsdekanin

Prof. Stefanie Hanke

Raum: MB 161A
Tel.: +49 203 37-94372
stefanie.hanke@uni-due.de

Prodekan

Prof. Roland Schmechel

Raum: BA 008
Tel.: +49 203 37-92586
prodekan-eit@uni-due.de

Prodekan

Prof. Dirk Söffker

Raum: MB 341
Tel.: +49 203 37-93429
soeffker@uni-due.de

Geschäftsführung

Dr.-Ing. Frank Schwarz

Raum: SG 112
Tel.: +49 203 37-92729
frank.schwarz@uni-due.de

Referentin des Dekans

  Nadine Deubner

Raum: MD 223b
Tel.: +49 203 37-92768
nadine.deubner@uni-due.de

Referentin des Studiendekans

Gueler Dipl.-Kffr. Özlem Güler-Usak

Raum: LF 259
Tel.: +49 203 37-94786
oezlem.gueler-usak@uni-due.de

Verwaltung

Astrid Müller

Raum: BA 006
Tel.: +49 203 37-93284
astrid.mueller@uni-due.de

Bauwissenschaften Abteilungssekretariat BW

Silke Patz / Claudia Besecke

Raum: WST-B.05.03 / WST-B.05.02
Tel.: +49 201 18- 32775 / 32773
bauwiss@uni-due.de
claudia.besecke@uni-due.de

Elektrotechnik Abteilungssekretariat EIT

Broeckels Marion Bröckels

Raum: BA 007
Tel.: +49 203 37-92587
marion.broeckels@uni-due.de

Maschinenbau Abteilungssekretariat MBVT

Nicole Schmelter

Raum: MA 261
Tel.: +49 203 37-93254
dekanat@iw.uni-due.de