SSC – Organisation

Organisation des Science Support Centre – SSC

Sekretariat

Gudrun Bechmann

Forschungsinfo | EDV

NN

Ressort Forschungsstrategie

Ressortleitung:
Dr. Oliver Locker-Grütjen

Betreuung Profilschwerpunkte

Dr. Maike Müller